Търсене

обще житие

политики, управление и други неща

Етикет

реформа

Английските политики

Библиотеката на долната камара на английския парламент публикува преглед на институционалните и секторни реформи, които предстоят на страната. Без да влиза в дълбоки подробности, документът представя основните алтернативи, между които парламентът ще трябва да избира.

Advertisements

Администрацията има нужда от нова култура

Какво е нужно, за да бъде осъществена реформа в публичния сектор – ресурси или нов тип мислене? Според директора на Британския институт по управление, това което е нужно е само иновация, разчупване на рамките, нов подход. Администрацията трябва да се раздели с формалистичния си подход и да престане да оправдава с нормативни ограничения съпротивата си да стане по-гъвкава, по-ефективна и по-адекватна на нуждите на обществото.

Сравнението между стиловете на управление в публичния и частния сектор показва, че пропастта между тях се е смалила в резултат на политиката за нов публичен мениджмънт, която има вече своята почти двайсет годишна история. Въпреки това, администрацията има какво още да постигне.

Неминуемо, след като отмине шока от финансовата криза темата за административните реформи ще заеме отново основно място в политическия дневен ред – и заради нуждата от съкращаване на публичните разходи, и заради още по-крещящата нужда от хора с модерно образование и опит в държавната администрация.

Up ↑

%d bloggers like this: