Търсене

обще житие

политики, управление и други неща

Tag

ОИСР

Изследователските организации

ОИСР публикува ново изследване посветено на публичните изследователски институти. Проучването експериментира да излезе от стандарната методология на подобни анализи, основана на недотам ясни статистически данни. Изводите накратко:

  • макар абсолютната стойност на публичните разходи за изследвания и развойна дейност да са се увличили, техният дял от БВП на страните-членки на организацията значително е намалял;
  • обхватът на „сектора“ съществено се различава в различните страни – някои включват музеи, други не обхващат болниците, повечето нямат данни за не-правителствените институти;
  • изследoвателските институти прежививят сериозна трансформация по отношение на мисията си, фокуса на изследванията, които правят, начина на разпостранение на постиженията. Приложните изследвания се очертават като основен приоритет, а целта е да се подпомогне подуктивността на предприятията, развитието на обществото и на публичните политики;
  • организационната структура на институтите е преживяла съществена промяна през последното десетилетие – както по отношение на изследователските екипи, така и по отношение на управлението на самата изследователска дейност и на финансите. Що се отнася до ролята на правитеслвото, прегледът посочва, че връзката на изследованията с актуалните политически стратегии остава много силна. Все по-неясни обаче са начините, по които правителството може да влияе;
  • подходите за финансиране на институтите стават все по-гъвкави и основани на конкуретното начало. Човешкият ресурс си остава основният капитал на институтите. Индустриите все още участват доста спорадично във финансирането на изследвания на публични институти.

Цялото проучване можете да четете онлайн на тук.

Advertisements

Става ли животът по-добър?

Оценките за напредъка на съвременното общество обикновено се въртят около икономическите индикатори, статистически данни за основните сектори и евентуално стабилността на законите. ОИСР, Световната банка, Европейската комисия и други международни организации са стартирали глобална инициатива за изработването на подход, който да може да представи цялостна, дълбочинна оценка на качеството на живот и неговото подобряване. Нарочен доклад разказва за целите на инициативата.

Глобален форум за публично управление

Проблемите в икономиката винаги повдигат и дебат за качеството на управлението в публичната сфера. ОИСР ни предлага интересна дискусия за почтенността и отчетността. На сайта на конференцията могат да се намерят доста публикации, които правят преглед на добрите практики и сравняват опита както сред страните членки на организацията, така и в ЕС.

Up ↑

%d bloggers like this: