Прекрасен коментар за икономикса и икономистите. Две основни неща: икономикса не е природна наука  (Кейнс); икономическата наука се основава на тесен набор от предположения!

Advertisements