Още няколко интересни цитата:
… Кметовете не са заинтересовани да използват парите за помощи ефективно, защото не идват от техните джобове, а от държавния бюджет. Каквото и да направи кметът, то няма да се отрази на неговия бюджет. Тоест, няма стимул да ги използва по най-ефективния начин…

… Мотивът човек да “скочи” от социални помощи към работа е слаб, защото ще получава един и същи или дори по-малък доход…

…Ако се замислим, много по-евтино, лесно и ефективно е да се повиши образованието на ромите, които живеят тук и нямат работа, отколкото да внасяме работна ръка от Виетнам, например…
Advertisements