Цветан Тодоров пише през изминалата седмица в  Le Monde за заплахите пред демокрацията. Ето най-интересното:

Плурализмът може да играе ключова роля за доброто функциониране на демокрацията и да осигури необвързаността между политиката и икономиката…  Политическа автономия днес е подкопана, под натиск от няколко посоки. Глобализацията изважда субектите на икономическия живот извън контрола на местните правителства: на първо място, мултинационалната корпорация измества местната индустрия в една по-отворена страна. Continue reading „Заплахи за демокрацията“

Advertisements