Winston Churchill

The further back you look, the further forward you see

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Benjamin Franklin

They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Александър Дюма, Граф Монте Кристо

… живейте, бъдете щастливи, и не забравяйте, че до деня, когато господ ще удостои човека да му разкрие бъдещето, цялата човешка мъдрост ще се включва в тия две думи: Чакай и се надявай!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Детски закони за собственост

1. Ако го харесвам, то е мое
2. Ако е в моите ръце, то е мое
3. Ако мога да ти го взема, то е мое
4. Ако допреди малко съм го имал, то е мое
5. Ако то е мое, то никога не може да стане твое.
6. Ако строя нещо, то всички части са мои.
7. Ако изглежда като мое, значи е мое.
8. Ако си мисля, че е мое, значи е мое.
9. Ако то е твое и аз го открадна, значи е мое.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Харалан Александров

Колкото по-нереални се чувстват хората, толкова повече гледат риалити.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Peter Drucker

Management is doing things right; leadership is doing the right things!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Иван Кулеков

Сънувам, че живея в един тъп виц…

***

УПРАЖНЕНИЕ
За да получите съвременно звучене на думите: благополучие, вяра, герой, доброволно, доверие, жив, законност, идеал, интелигенция, истина, култура, любов, мир, морал, несъгласие, нормално, омраза, откровеност, почивка, победа, принципи, приятелство, промяна, работа, сигурност, съчувствие, убеденост, успех, щастие и др., поставете ги в кавички.

***
На 26 януари в селото се появи змей. Онемявам от страх.
На 11 Февруари змеят заключи Слънцето. Ослепявам.
На 28 април змеят изяде сестра ми. Ще го убия. Заклевам се!
На 6 май ми излезе пришка на ръката, с която държа меча. Как се случи точно сега!
От 7 май змеят престана да яде хората. Само ги осакатява.
На 20 Декември змеят пусна един слънчев лъч!
Прогледнах!
Че той не бил толкова страшен!
На 29 Август написах стихотворение за змея.
От 1 Януари започнах работа, която напълно осмисля живота ми –
Пазя змея от лоши думи и хора.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Cyril Connolly

Better to write for yourself and have no public, than to write for the public and have no self.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

William Shakespeare

Strong reasons make strong actions.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Siri Hustvedt

Reality isn’t a problem, the problem is how we perceive it

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

http://www.izvorite.com/

Желая ти достатъчно слънце, за да запазиш мирогледа си светъл.
Желая ти достатъчно дъжд, за да оцениш слънцето още повече.
Желая ти достатъчно щастие, за да запазиш духа си жив.
Желая ти достатъчно болка, така че и най-малките радости в живота да изглеждат много по-големи.
Желая ти да получиш достатъчно, за да задоволиш желанията си.
Желая ти да загубиш достатъчно, за да оцениш това, което имаш.
Желая ти достатъчно ‘Здравей!’, за да ти дадат сили за последното ‘Довиждане!’

Advertisements