Политиката е изкуството на възможното.

Advertisements