Робърт Пътнъм е един от големите съвременни политолози, познат най-малкото покрай изследванията си посветени на влиянието на социалния капитал върху демократизацията на политическите системи.

Наскоро Пътнъм издаде нова книга (American Grace: How Religion Divides and Unites Us, в съавторство с Дейвид Кембъл) разглеждаща връзката между религиозните нагласи в САЩ и гражданското поведение. Различни религиозни ценности са залегнали в основата на американската демокрация, която успява по наистина уникален начин да осигури относително мирно съжителство на многообразие от църкви и изповедания. Книгата се опитва да разплете именно начинът, по който религиозните ориентации влияят на политическите пристрастия и поведение на хората в Америка. Основното заключение на изследването е, че отделните групи се затварят все по-силно в себе си и умерената, неполитизирана религиозна среда, която е доминирала в американското общество през втората половина на миналия век все повече се свива. Авторите изследват също отношението на “лявото” и “дясното” в американската политика към религията, както и ценностите и вярванията на младите. Интересни са паралелите на търпимост на религиозните групи една спрямо друга и връзката между етнически произход и вяра.

Подобно изследване е особено интересно на фона на голямото предизвикателство, което седи пред Америка – разпространението на исляма.

Повече за книгата можете да прочете тук

А ето и една по-стара статия, която няма пряка връзка с книгата, но разисква противопоставянето между религиозната толерантност (смятана за основна демократична ценност) и нетолерантната религия (или поне нетолерантните защитници на исляма).

Advertisements