Сънувам, че живея в един тъп виц…

***

УПРАЖНЕНИЕ
За да получите съвременно звучене на думите: благополучие, вяра, герой, доброволно, доверие, жив, законност, идеал, интелигенция, истина, култура, любов, мир, морал, несъгласие, нормално, омраза, откровеност, почивка, победа, принципи, приятелство, промяна, работа, сигурност, съчувствие, убеденост, успех, щастие и др., поставете ги в кавички.

***
На 26 януари в селото се появи змей. Онемявам от страх.
На 11 Февруари змеят заключи Слънцето. Ослепявам.
На 28 април змеят изяде сестра ми. Ще го убия. Заклевам се!
На 6 май ми излезе пришка на ръката, с която държа меча. Как се случи точно сега!
От 7 май змеят престана да яде хората. Само ги осакатява.
На 20 Декември змеят пусна един слънчев лъч!
Прогледнах!
Че той не бил толкова страшен!
На 29 Август написах стихотворение за змея.
От 1 Януари започнах работа, която напълно осмисля живота ми –
Пазя змея от лоши думи и хора.

Advertisements