През 2025 повече по половината население на земята ще живее в Азия, а Европа ще представлява само 1/16 от човечеството. Една трета от европейците ще са на възраст над 65 години. Около 4 милиарда човека на земята ще живеят в градове, като над милиард и половина от тях ще живеят в градски коптори. САЩ, Европа и Япония отдавна ще са загубили своята икономическа, научна и технологична мощ. Над 35% от богатството на света ще бъде съсредоточено в Азия и днешния “развиващ” се свят. Борбата за ресурси, множеството научни и технологични нововъдения, концентрацията на бедност в разрастващите се мегаполиси ще бъдат източник на нестабилност и конфликти.

Така изглежда светът през 2025 в доклад на Европейската комисия, подготвен въз основа на форсайт проучвания. Дали тази прогноза ще остане само научна фантастика или краят на „западната“ цивилизация е вече предизвестен?

Advertisements