В прекрасно слово за откриването на Лайпцигския панаир на книгата през март Георги Господинов говори за връзката между днешните кризи, личното ни преживяване и литературата. Прекрасен тескт, публикуван от в. Култура.

… Въпросът е, ако си живял в перманентна криза, като тази от последните 30 години, как ще усетиш поредната, за която говорим сега. За да имаш усещането за криза, което е и здравословно усещане, трябва да си пребивавал и в някакво друго, безкризисно време. Има цяло едно поколение, дали само едно, което не е живяло извън тази ситуация. Това поколение няма друга памет, други сетива и друг опит. Как то възприема поредната криза? Как ще реагира на ситуация, в която кризата си е отишла? Знае ли как да живее в нормално време?…

Advertisements