Лисабонският договор даде нова възможност за гражданско участие в ЕС. Гражданите на Европа ще могат  да налагат свои теми в дневния ред, в случай че успеят да привлекат поне един милион съмишленици от  значителен брой държави-членки.

Все още не е ясно кое е по-сложно в горната формула – изискването за участие на „значителен брой“ държави или предизвикателството за организиране на един милион подписа от тях. Изненадващо обаче тези дни вице-президентът на Европейската комисия Шевчович наложи и ново изискване – инициативата да звучи смислено на европейската адмнинистрация и да следва европейските ценности. Защо ли обаче самата идея за административна оценка вече май противоречи на въпросните ценности.

Междувременно, Съветът и Парламента публикуваха резюме на проведената обществена консултация и предложение за регламент за приложението на новото право. В проекто-регламента се предлага практическо решение на формулата за „значителен брой“ държави-членки и също се споменава административната оценка за допустимост на инициативата. Вложеният смисъл обаче е малко по-различен от горното изказване на Шевчович. Тъжно е, че по една толкова съществена тема, засягаща основно право на гражданите е получена толкова плахата обратна връзка – едва 300 изразени позиции. Остава да видим кога и как европейските граждани ще пожелаят да се възползват от новото си право.

Advertisements