Оценките за напредъка на съвременното общество обикновено се въртят около икономическите индикатори, статистически данни за основните сектори и евентуално стабилността на законите. ОИСР, Световната банка, Европейската комисия и други международни организации са стартирали глобална инициатива за изработването на подход, който да може да представи цялостна, дълбочинна оценка на качеството на живот и неговото подобряване. Нарочен доклад разказва за целите на инициативата.

Advertisements