Проблемите в икономиката винаги повдигат и дебат за качеството на управлението в публичната сфера. ОИСР ни предлага интересна дискусия за почтенността и отчетността. На сайта на конференцията могат да се намерят доста публикации, които правят преглед на добрите практики и сравняват опита както сред страните членки на организацията, така и в ЕС.

Advertisements