109 години. Колко поколения, колко събития, колко човешки истории се побират в 109 години. Ако човек се върне назад в историята, тези 109 години изгледжат безкрайно дълги. Човек би помислил, че за такова време хората ще се променят. Към по-добро. Човек би помислил, че нравите ще се променят. Към по-добро. Би помислил, че един народ ще види кривиците си; ще се опита да ги изправи; ще помъдрее; ще стане по-добър, по-способен. Човек би помислил. В реалността се случва друго

2009 година, в. Сега
20 галеници на управляващите бяха разставени из държавните комисии и агенции, които контролират голяма част от икономиката

1900 година, Иван Вазов, Службогонци

Баба Дона. А вие каква служба искате?
Какавидов. Неговото място.
Баба Дона. Тъй ли? Че отбирате ли от тая работа?
Какавидов. Човек се учи, госпожо. Работата е да не стоим празни.
….
Боздугански. Сега именно имам най-голяма нужда да служа на милото отечество…Тъжно ми става, като си помисля, че в България има хиляди и хиляди служби, а за мен няма служба. Но аз няма да мра от глад! Или трябва да ида да работя с моето образование и таланти? Аз съм заслужил на България! Служба ми дай, господин Балтов! Служба дай или смърт!

Балтов. „Не отказвайте, драгий господин Балтов, защото това лице е верен наш човек.“ Наш човек! Това му е всичкото достойнство! И защото е наш, аз трябва да му дам службата на други един съвестен чиновник, който наистина не е наш човек, но е човек… „Любезний Балтов, препоръчвам ви горещо молбата на господин Ивана Георгиев, наш привърженик и заслужил в изборите на партията, заради интересите на която побърка и напусна търговията си…“ Това е от народния представител Димитров. Жертва, значи, на партията! Мъченик! … Разврат! А интересите на службата, на държавата, на страната? А страшното социално зло? Но кой мисли за това? Всяка партия има своите хиляди гладници, хиляди „наши“, които е длъжна да нареди на държавната трапеза, като дойде на власт, а хиляди други, изпъдени от служба, ще очакват нови политически промени, за да се докопат пак до кокала. Всяка партия си има войска паразити, откъснати от живота, непотребни на обществото, които могат да живеят само на народния гръб… И тая сган расте, увеличава се всеки ден и час. Така е било досега, така ще бъде и занапред. Ужасно! Ето наизлечимия недъг на изкилений парламентарен живот у нас. Всички съдействуваме за разпространението заразата на леността, на развалата на народната душа, губим цели поколения, като ги правим неспособни за труд и честност!… Възмутително!

Advertisements